Missie visie en strategie

Missie:

Een leuke blik op onze visie geeft het lievelingsliedje van Anja’s jongste zoon: “Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.”

(The Scene, 1991).

In onze wereld is voor iedereen een fijne plek met zijn talent op zijn best !

Wij van het Goevie !-team willen mee mogelijk maken dat mensen met volle goesting en vanuit hun talenten deelnemen aan de maatschappij.

Visie:

Wij gaan voor:

”samenwerken om het beste in iedereen naar boven te halen !”

Wij laten mensen met volle goesting samenwerken om het beste bij elkaar naar boven te halen. Een mens wordt gelukkiger als hij het gevoel heeft waardevol te zijn voor zijn medemens. Als sociaal wezen hebben we elkaar nodig.

Door samen individuele mensen te ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen, bouwen wij aan een fijne maatschappij waar ieder-een zijn steentje legt.

Strategie:

 Wij zetten in op doelgericht en efficiënt samenwerken (binding)

 We respecteren ieders inspraak en privacy (autonomie)

 We werken maximaal op maat van elke actor (competentie)

 We beperken administratie

Wij beginnen in onderwijs want: “jong geleerd is oud gedaan”.

Ons doel: elke leerling stroomt ons onderwijs uit met zijn rugzak aan talenten en zijn handleiding om op zijn best te presteren.

Klaar om met volle goesting zijn plek te vinden in onze maatschappij !

GOEVIE ! staat voor “Goesting voor iedereen !” In de eerste plaats tonen we leerlingen hoe weer met goesting te leren en zich verder te ontwikkelen.

We laten ze ervaren dat ze daar competent voor zijn !

Zo gaan onze leerkrachten ook weer met meer goesting naar hun klas(sen), omdat zij voelen dat zij écht bijdragen aan talentontwikkeling.

Wij inspireren met een verzameling tools die mensen naar believen gebruiken. Tools zijn maatregelen die het leren of het leven (meer) mogelijk maken zodat iedereen kan mee-doen volgens zijn talent.

In het onderwijs heten deze “maatregelen” ook “redelijke aanpassingen”.

Onze applicatie maakt mogelijk dat verschillende experts efficiënt en doelgericht samenwerken om talenten te ontginnen. Dit samenwerken gebeurt in een gezamenlijk plan van aanpak: “neuzen in één richting”.

De samenwerking via onze applicatie kan online verlopen zodat iedereen tijd en verplaatsing bespaart.