Wie zijn we?

Ik stel even voor: Katrien, Anja en Klaartje

Anja en Klaartje

Klaartje Leurs en ikzelf, Anja De Rouck werkten voor het eerst samen in ’t Steunpunt Leerrecht- & Leerplichtbegeleiding in Gent.

Daar stonden we samen op de barricades om de schooluitval en spijbelproblematiek aan te pakken over de verschillende onderwijsnetten heen. Samen met onze collega’s, de scholen en de andere actoren in de Gentse gemeenschap, slaagden we er in een ketenregie te ontwikkelen, longitudinale spijbelanalyses te maken en scholen en spijbelaars te coachen. Samen herstelgericht werken, verbindend samenwerken en geweldloos communiceren stonden dan al hoog in ons vaandel.

Uit die tijd dateert ook de film: “Ik ben blij dat je terug bent op school“. Een kortfilm voor en door de jongeren zelf die spijbelen. Helaas nog steeds zeer actueel!

Hoewel we de goesting en de missie blijven delen om te zorgen dat zoveel mogelijk jongeren goed onderwijs genieten, staan we nu meer vooraan in de preventiepiramide (Prof. Johan Deklerck). Wij willen nog steeds onze jongeren en hun leerkrachten goesting laten krijgen in onderwijs.

Want elke verlegde steen, laat de rivier anders stromen.

Anja

Ik ben Anja. Ik was voor ’t Steunpunt actief als pedagogisch begeleider in het Gentse secundair onderwijs. We volgden het Freinet onderwijs op, samen met de recentste onderwijsvernieuwingen. Voordien gaf ik les in het beroeps- en technisch onderwijs en werkte ik als CLB consulent.

Mijn diploma van klinisch psychologe en bijkomende diploma’s als psychotherapeute en geaggregeerde voor onderwijs kwamen daarbij goed van pas. Wat mij echter het meest gevormd heeft, was mijn eerste werkervaring in MPI Wagenschot. Daar kreeg ik de gelegenheid eerst als opvoedster en nadien als gezinsbegeleidster en therapeute aan de slag te kunnen. In de functie van orthopedagogisch leidinggevende van leefgroepen, sloot ik mijn 7-jarige carrière daar af. Het onverwacht mogen genieten van de loyaliteit en eerlijkheid van jongeren met gedrags- en emotionele problemen, hun moed, hun veerkracht en hun doorzettingsvermogen, heeft van mij een veel rijker mens gemaakt.

Mijn onwrikbaar vertrouwen in de evolutie naar een fijnere samenleving door mekaar te ondersteunen en op een inclusieve manier mekaars talenten te waarderen, is zeker ook daar ontstaan. Dat ik nu naast bezieler van vzw Goevie ! ook coördinator ben van Ondersteuningsteam Kolibrie en voordien pedagogisch begeleider voor het M-decreet zal dan ook niet verrassen.

In een maatschappij waar we er in slagen elkeen een plekje te geven, gaan we van “over-leven” naar genieten van het leven!

Neem contact op

Klaartje

Ik ben Klaartje. Van jongs af was ik al een beetje idealistisch. Als tiener trok ik er op uit om als vrijwilliger mee te draaien in Sint Oda (Overpelt), een dienstencentrum met een ruim en gevarieerd zorgaanbod voor kinderen en volwassenen met een matig tot diep verstandelijke of meervoudige beperking.

Na mijn studies, voor logopediste, vond ik het belangrijk om overal van te proeven: praktijkgericht maar ook theoretisch…verschillende perspectieven ervaren. Bij het bieden van ondersteuning en begeleiding bots je immers op zeer veel verschillen. Een ruim ervaringspalet komt dan goed van pas.

De eerste 4 jaar werkte ik in ziekenhuizen en in een revalidatiecentrum. Hierna liep mijn pad richting onderwijs en werkte ik in een OKAN-klas. 5 jaar begeleidde ik nieuwkomers naar de Nederlandse taal. Soms ontmoette ik kinderen en jongeren die veel levenswijsheid hadden, maar tot mijn verbazing nog nooit op de schoolbanken hadden gezeten.

Ik ging ook terug studeren: voor leerkracht. Ondertussen heb ik 18 jaar heel diverse ervaring in het onderwijs. Zo heb ik les gegeven: zowel voor de klasgroep als individueel. Ik heb leerkrachten en ouders gecoacht en ik heb meegewerkt aan onderzoeksprojecten. Nu wil ik graag met mijn opgedane ervaring en mijn talenten leerkrachten, hulpverleners, ouders en leerlingen alternatieven en oplossingen aanreiken.

Zo wil ik meehelpen aan het verleggen van stenen en een beetje rust brengen zodat mensen weer goesting kunnen krijgen en weer samen kunnen genieten.

Neem contact op

Katrien

Ik vind het zalig ondernemerschap te faciliteren.

Ik heb vzw Goevie ! mee opgericht omdat

elke innovatie voor meer goesting binnen onze scholen, dat verdient.

Bovendien zag ik een enthousiaste Anja die al enkele jaren op zoek was naar funding.

Anja schaart andere believers rond zich, die in dit project geloven. Ze zocht en vond enthousiastelingen om mee te werken aan dit project!

Met hun reputatie en ervaring in de sector, kan dit niet anders dan een succes worden.

Op naar Meer GOEsting Voor IEdereen

te beginnen in het onderwijs!

Neem contact op

Wil je nog meer over ons weten, lees dan zeker verder …

Anja

De bezieler van de vzw Goevie !

Boordevol ideeën

Anderen omschrijven haar als

energiek, een motivator, positief ingesteld, een doorzetter

een analytisch én synthetisch denker.

Ze bedenkt verbindingen waar anderen niet aan dachten.

Ze vindt het belangrijk dat de mensen rondom haar

(zowel privé als professioneel)

zich goed voelen.

Haar doel is vaak: mensen helpen het beste uit zichzelf te halen.

Ze gebruikt de kracht van het verbinden om het beste uit mensen te halen.

Mensen verbinden maakt haar gelukkig.

Verbinden met hun talenten,

met hun goesting,

met hun job,

met zichzelf,

met hun verleden,

met hun toekomst,

met hun hoop,

met hun collega's,

met hun buren,

met hun land, met hun maatschappij...

Belangrijk voor zichzelf eerlijk, verantwoordelijk en doelbewust zijn.

Meer woorden zijn niet nodig om te zien,

hoe vzw GOEVIE ! ontsproten is.

En ik ... Klaartje dus

Wie ben ik?

Talenten die mij typeren:

een duizendpoot,

een ideeënfontein

een ontrafelaar

en een doorzetter.

Ik hou van veel variatie.

Ik hou er van om situaties en voorgestelde problemen te analyseren.

Ik hou er van oplossingsgericht aan de slag te kunnen gaan om

uiteindelijk een voorstel te kunnen formuleren.

Feedback op deze voorstellen vind ik heel belangrijk.

Aan de hand van feedback kan een voorstel verder groeien

en verder geoptimaliseerd worden.

Het maakt me gelukkig

als ik zo heb kunnen bijdragen

aan het optillen van anderen.

Anderen vleugels kunnen geven,

geeft mij zelf vleugels.

Via Goevie ! hoop ik dan ook “samen” aan de slag te gaan

en mee te kunnen zoeken naar oplossingen.

Zo de reis naar inclusie verder te zetten.

Katrien

Katrien

is

voor ons

schakel tussen onderwijs

en werkveld.

Katrien

is

een hefboom

een bruggenbouwer

tussen onderwijs en ondernemen.

Zo ook

tussen onderwijs en maatschappij.

Katrien

weet in haar ondernemingen

(oa founder van HRbuilders en investeerder in verschillende startups)

steeds het beste uit mensen te halen.

Ze zet in op hun talenten.

Katrien

beoogt dezelfde doelen als wij in onderwijs.

Genieten van...

hoe iedereen vleugels kan krijgen.

Ieder één zien functioneren

op zijn hoogste niveau

door de steun te bieden die ze daarvoor nodig hebben.

Neem contact op