Goesting voor leerlingen en hun ouders

Als ouder van schoolgaande kinderen hoor je het waarschijnlijk vaak: ‘Ik wil niet naar school!’ De reden? Ze vinden het maar saai, worden onvoldoende uitgedaagd, ‘stoorzenders’ verpesten de sfeer in de klas of je kind voelt zich niet gezien door de onderwijzer.

Zelf zou je graag eerder betrokken willen worden bij beslissingen die de school of onderwijspartner voor jouw kind neemt en hier actief in meedenken. Jij kent je kind toch het best?

De school heeft echter niet alleen te maken met jouw kind. Ze zijn gebonden aan de noodzakelijke leerstof, kerndoelen en staan voor de grote uitdaging het onderwijs aansprekend te maken voor iedereen: leerlingen met een rugzakje, de voorlopers, de tragere stappers en de grote middenmoot. En natuurlijk weet je dit, maar vertrouwen hebben, dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe blijf je positief-kritisch zonder het vertrouwen in de school te verliezen?

Met Goevie sta je niet aan de zijlijn maar word je als ouder ook een échte partner in de ontwikkeling van je kind.

Samen halen we uit elke leerling de meeste leerKRACHT

In de toekomst zullen leerlingen meer gepersonaliseerd leren en werken, en hun eigen keuzes moeten maken. De verantwoordelijkheid ligt dan ook niet alleen bij de school, maar ook bij de leerling en zijn/haar ouders of verzorgers. Daarom is onze Goevie-mindset: wat werkt voor deze leerling, in deze klas, met deze leerkracht en deze ouders binnen deze school? Deze manier van handelingsgericht denken vormt de rode draad in onze Goevie WEB APP. Dankzij Goevie kunnen jullie (ouder en leerling) het deel: “wat werkt voor deze leerling met deze ouders” aanbrengen bij de school. Zo kan de school op jouw maat werken.

Wat doet de Goevie WEB APP?

 • Goevie biedt leerkrachten een slimme databank met tools
  • Stap 1: De leerkracht bepaalt met jullie welke ontwikkelingsobjectieven (= doelen) de leerling nodig heeft om te kunnen participeren aan het leren
  • Stap 2: Jullie selecteren in de WEB APP wat nodig is om dit doel te halen
  • Stap 3: Goevie toont automatisch een reeks acties en tools die passen bij dit doel en deze nood
  • Stap 4: Jullie kiezen de actie die het best past
 • Goevie plaatst jullie gekozen acties in een gepersonaliseerd digitaal plan van aanpak
  • Deel het plan digitaal om gemakkelijk samen te werken met ouders, leerkrachten, zorgverleners en de leerling(en) zelf
 • Goevie zet jullie ervaringen en evaluaties van acties op de juiste plek in de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus
 • Goevie laat elke betrokkene efficiënt bijdragen aan de gemeenschappelijke agenda voor overleg
 • Goevie slaat besluiten van jullie overleg direct op de juiste plaats op in het actieplan.

Gedaan met ellenlange verslagen die niemand kan lezen!

 • Al wat jullie leerden uit de Goevie WEB APP blijft de hele leerloopbaan met de leerling mee gaan over leerjaren en scholen heen
 • Goevie is geheel GDPR-proof, want de school en ouders kiezen samen welke partners wanneer en in welk deel mee kunnen schrijven of lezen

Ons online platform:

 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen (gebaseerd op ervaring en wetenschappelijk onderzoek)
 • Biedt leerlingen en hun ouders, scholen en onderwijspartners één plek om samen aan de noden van de leerling te werken
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Neemt ook talenten en leerervaringen van buiten de school mee
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol handige tools

De Goevie WEB APP is een meerwaarde voor de samenwerking met school. Ik vind het goed dat ik kan volgen welke extra zorg mijn zoon krijgt.
Feedback van ouders

Voordelen voor leerlingen en hun ouders

 • Alle noden van de leerling in één overzicht
 • Inspiratie en tools om het leren en de ontwikkeling te ondersteunen
 • Je kunt participeren in de ontwikkeling van jouw kind
 • Jij bepaalt samen met de school hoe je het platform toepast
 • Samen halen we uit elke leerling de meeste leerKRACHT
GOEVIE WEB APP
registreer hier
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol concrete tools
 • Is gemaakt door en voor het onderwijs op basis van ervaring en wetenschappelijk onderzoek
 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Werkt van kleuteronderwijs tot volwassenonderwijs
 • Heeft al meer dan 300 geregistreerde gebruikers
 • Biedt scholen, leerlingen en hun ouders en onderwijspartners een digitaal samenwerkingsplatform
 • Minder verslag- en vergadertijd, minder administratie en gedaan met dubbel werk

Benieuwd naar wat Goevie
jou kan brengen?

Vraag een demo op maat Boek een training