Goesting voor onderwijspartners

In het nieuwe Decreet Leersteun zal jij als onderwijspartner (centrum voor leerlingbegeleiders (CLB), pedagogische begeleiding (PBD), revalidatiecentrum, bijleskantoor, therapeut, coach, instelling, etc.) een prominentere plaats krijgen. De onderwijsinspectie gaat toezien of jouw hulp ook echt voelbaar is tot op de klasvloer. Met de Goevie WEB APP geven we jou een communicatiemiddel én een tool om dat te realiseren.

Met Goevie sta je niet aan de zijlijn maar word je een échte partner


Wat doet de Goevie WEB APP?

 • Goevie biedt jou als onderwijspartner een slimme databank met tools
  • Stap 1: Bepaal zelf welk doel jullie met jullie leerling(en) of groep willen bereiken
  • Stap 2: Selecteer in de WEB APP de nood om dit doel te halen
  • Stap 3: Kies uit de reeks acties en tools die passen bij dit doel en deze nood
  • Tip: kies de actie die het best past en te realiseren is voor alle betrokkenen
 • Goevie plaatst jullie gekozen acties in een gepersonaliseerd digitaal plan van aanpak
  • Deel het plan digitaal om gemakkelijk samen te werken met de school, ouders, collega-zorgverleners en de leerling zelf
 • Goevie zet jullie ervaringen en evaluaties van acties op de juiste plek in de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus
 • Goevie laat elke betrokkene efficiënt bijdragen aan de gemeenschappelijke agenda voor overleg
 • Goevie slaat besluiten van jullie overleg direct op de juiste plaats op in het actieplan. Gedaan met ellenlange verslagen die niemand kan lezen!
 • Goevie is geheel GDPR-proof, want de school en ouders kiezen samen welke partners wanneer en in welk deel mee kunnen schrijven of lezen

Met Goevie plan en overleg je efficiënt met scholen, leerlingen en hun ouders, zo houd jij meer (creativi 😉)tijd over om weer écht te begeleiden

Ons online platform:

 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen (gebaseerd op ervaring en wetenschappelijk onderzoek)
 • Biedt onderwijspartners, scholen, leerlingen en hun ouders één plek om samen aan de noden van de leerling te werken
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Beperkt verslag- en vergadertijd
 • Ondersteunt ook onderwijspartners in hun doelgerichte en duurzame professionalisering
 • Faciliteert afstemming tussen de ondersteunende partners, met als doel elkaar te versterken
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol handige tools

De Goevie WEB APP is een snelle hulp. Het Goevie-team staat altijd open voor advies!
Feedback van zorgondersteuner

Voordelen voor onderwijspartners

 • Eén systeem waar de school, leerlingen en hun ouders en collega-zorgverleners doelgericht in samenwerken
 • Minder administratief werk
 • Efficiënt samenwerken met de neuzen in dezelfde richting zo krijg je weer tijd om echt te gaan begeleiden
 • Je draagt als organisatie bij aan de onderwijsloopbaanbegeleiding van je leerling
 • Samen met de school realiseren we zo meer #leerKRACHT
GOEVIE WEB APP
registreer hier
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol concrete tools
 • Is gemaakt door en voor het onderwijs op basis van ervaring en wetenschappelijk onderzoek
 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Werkt van kleuteronderwijs tot volwassenonderwijs
 • Heeft al meer dan 300 geregistreerde gebruikers
 • Biedt scholen, leerlingen en hun ouders en onderwijspartners een digitaal samenwerkingsplatform
 • Minder verslag- en vergadertijd, minder administratie en gedaan met dubbel werk

Benieuwd naar wat Goevie
jou kan brengen?

Vraag een demo op maat Boek een training