Goesting voor scholen

Weet je nog waarom je het onderwijs in bent gegaan? Als leraar sta je aan de basis van iemands ontwikkeling, je ziet leerlingen opgroeien en bouwt een band met ze op, je geeft vakkennis door, je kan vrij en creatief zijn in je werkwijze.

Maar onderwijzen in Vlaanderen brengt steeds meer uitdagingen met zich mee. Het personeelstekort is volop voelbaar. Door veranderende wet- en regelgeving neemt het administratieve werk toe. Een op de vijf leerlingen heeft speciale leernoden en scholen beschikken niet altijd over de tijd en expertise om hierop in te spelen. Als leerkracht of directie ben je toch continu op zoek naar manieren om kwalitatief en toekomstbestendig onderwijs te bieden?

Goevie wil de leerkracht terug met goesting in zijn leer-KRACHT voor de klas laten staan

Het is tijd om de macht terug aan de leerkracht te geven. Macht over je administratie, macht over jouw gezondheid, macht over meer tijd met de leerling, de macht om creatief te zijn.

In de praktijk zien we vaak dat er direct naar een (kortstondige) oplossing wordt gezocht. De brand moet immers geblust worden, zodat we verder kunnen met de klas. Er wordt niet altijd gekeken naar de bredere context, noch naar wat die leerling écht nodig heeft om te kunnen participeren. Het probleem keert vaak terug. Tijd voor een oplossing! Daarom onze Goevie-mindset, gebaseerd op het werk van Noëlle Pameijer: wat werkt voor dit kind, in deze klas, met deze leerkracht en deze ouders binnen deze school? Deze manier van handelingsgericht denken vormt de rode draad in ons hoofd om aan de slag te gaan met de Goevie WEB APP.

Wij gaan op zoek naar wat een leerling nodig heeft om te leren en te groeien. Noden tonen ons het leer-DNA van de leerling. Dit is duurzaam om mee te werken. De redelijke aanpassingen of tools waarmee we aan de noden tegemoet komen, die kunnen wisselen naar gelang de mogelijkheden en de situatie.

Wat doet de Goevie WEB APP?

 • Goevie biedt leerkrachten een slimme databank met tools
  • Stap 1: Bepaal zelf welk ontwikkelingsobjectief (doel) jullie met jullie leerling(en) of groep willen bereiken
  • Stap 2: Selecteer in de WEB APP de nood om dit ontwikkelingsobjectief te halen
  • Stap 3: Goevie toont automatisch een reeks acties en tools die passen bij dit ontwikkelingsobjectief en deze nood
  • Stap 4: Jij kiest de actie die het best past in jullie situatie
 • Goevie plaatst jullie gekozen acties in een gepersonaliseerd digitaal plan van aanpak
  • Deel het plan digitaal om gemakkelijk samen te werken met ouders, collega's, zorgverleners en de leerling(en) zelf
 • Goevie zet jullie ervaringen en evaluaties van acties op de juiste plek in de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus
 • Goevie laat elke betrokkene efficiënt bijdragen aan de gemeenschappelijke agenda voor overleg
 • Goevie slaat besluiten van jullie overleg direct op de juiste plaats op in het actieplan. Gedaan met ellenlange verslagen die niemand kan lezen!

Met Goevie plan en overleg je efficiënt, zo houd je (creativi 😉) tijd over om leerlingen weer echt te laten leren

Ons online platform:

 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen (gebaseerd op ervaring en wetenschappelijk onderzoek), je krijgt een inspiratielijst met passende maatregelen
 • Biedt scholen, leerlingen en hun ouders en onderwijspartners één plek om samen aan de doelen en leernoden van de leerling te werken
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Beperkt verslag- en vergadertijd
 • Ondersteunt scholen in hun doelgerichte en duurzame professionalisering
 • Biedt een geautomatiseerd klasoverzicht met noden en tools zodat binnenklasdifferentiatie kan gerealiseerd worden
 • Biedt ook op schoolniveau een overzicht van doelen, noden en redelijke aanpassingen die vaak voorkomen. Zo kunnen jullie doelgericht professionaliseren én evalueren.
 • Biedt een geautomatiseerd actieplan en agenda-overleg
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol handige tools

Het grote voordeel aan de Goevie WEB APP is dat het ons de kans biedt om samen te werken met externe hulporganisaties en dat de administratie van de leerkrachten sterk vermindert. Dat we weten waar personen zich op het zorgcontinuüm bevinden, we onze eigen input kunnen toevoegen en een plan van aanpak kunnen downloaden is ook mooi meegenomen!
Feedback van een directeur van een lagere school in West-Vlaanderen

Voordelen voor scholen

 • Je staat weer in je eigen leerKRACHT
 • Je krijgt terug meer MACHT
 • Alle noden in je klas én school in één overzicht
 • Minder administratief werk
 • Je bespaart tijd
 • Jij bepaalt hoe je het platform toepast
 • Je laat zoveel mogelijk leerlingen écht leerwinst maken
 • Leerkracht én leerling krijgen weer goesting in leren
 • Op beleidsnivea krijg je een overzicht aan jullie nood aan professionalisering.
 • Als school kan je evalueren of jullie professionalisering ook echt tot meer leerwinst leidt.
GOEVIE WEB APP
registreer hier
 • Ondersteunt inclusief onderwijs door automatisering, samenwerking en een databank vol concrete tools
 • Is gemaakt door en voor het onderwijs op basis van ervaring en wetenschappelijk onderzoek
 • Geeft inzicht in en oplossingen voor de leernoden van leerlingen
 • Is perfect te integreren in elk leerlingvolgsysteem
 • Werkt van kleuteronderwijs tot volwassenonderwijs
 • Heeft al meer dan 300 geregistreerde gebruikers
 • Biedt scholen, leerlingen en hun ouders en onderwijspartners een digitaal samenwerkingsplatform
 • Minder verslag- en vergadertijd, minder administratie en gedaan met dubbel werk

Benieuwd naar wat Goevie
jou kan brengen?

Vraag een demo op maat Boek een training